Status pošiljke

Da biste mogli da pratite svoje pošiljke, potrebno je da unesete kod pošiljke koji ste dobili putem SMS-a i email-a.

proverite status pošiljke
<% error %>
Pošiljka Status Poslednja promena
<% result.id %> <% result.status %> <% result.time %>h