O nama

O Internet Group d.o.o

Telegram.rs je jedan od mnogobrojnih projekata koji pokreće kompanija Internet Group specijalizovana za različite aspekte onlajn poslovanja, od kreiranja sadržaja, preko brige o nastupu velikih brendova onlajn do razvoja velikih Internet projekata. Sama kompanija okupila je neka od najistaknutijih imena srpskog Internet neba, čijim zajedničkim snagama planira da realizuje nekoliko projekata u 2015-toj godini.

Adresa: Savski Nasip 7, 11070 Novi Beograd