Pošalji telegram.

Razlikujte se od drugih. Za samo 360 rsd.

Loading...
* Telegram.rs je servis koji omogućava brzu isporuku pisanih pošiljki (”ekspres pošiljke”). Ne koristi se telegrafski saobraćaj. Pošiljke kreirane do 17h svakog radnog dana biće dostavljene u roku od 24h dok će ostale pošiljke biti dostavljene u roku od 48h.
** Naćini plaćanja; SMS, PayPal, kartice (Visa, Master/Maestro)
*** Korisnicima je omogućeno plaćanje SMS porukom isključivo sa brojeva operatera Republike Srbije (VIP, Telenor i MTS).